"ทีมบุนนาค" ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลผลงานพิเศษ ขวัญใจคณะกรรมการ (ประเภทสถาบันการศึกษา) ในงานประกวดแกะสลักผัก - ผลไม้ ผสานงานใบตองดอกไม้สด ครั้งที่ 10 “สนองพระราชดำรัส แม่ของแผ่นดิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดย ททท. ร่วมกับโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดนำเสนอผลงานเป็น 5 ภาษา จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน วันที่ 7 สิงหาคม 2551
 
Web Album Maker 2.2