ทีมนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดยนักศึกษาบริษัทจำลอง HTM Dummy Company ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนการตลาด: การนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบคำถามการท่องเที่ยว โครงการ Management Fair ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2551
 
Web Album Maker 2.2