สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจสู่สังคมต้านภัยหนาว" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนแม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่