นายภาคี ภู่ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันชิงแชมป์การผสมเครื่องดื่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ประเภทสถาบันการศึกษา โดยมีนายเฉลิมวุฒิ หอมนาน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทมืออาชีพ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และชมรมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554