นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบาร์เทนเดอร์มืออาชีพรายการ Filandia Vodka Cup Thailand 2011 รอบภาคเหนือ โดยมีนายภาคี ภู่ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วย ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554