นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (HTM) และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา International Hospitality Management (IHM) คณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “Make a Mix University Challenge 2010” ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ลานหน้าห้าง Central World กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554