นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (HTM) และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา International Hospitality Management –IHM คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศทีมที่ 1 และ 2 โครงการ “Make a Mix University Challenge 2010” จัดที่ Think Park เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยโซดาสิงห์ ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือจำนวน 3 ทีมจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ต่อไป

Payap University's Hotel and Tourism Management and International Hospitality Management (IHM) programs took First and Second place among 16 teams in the "Make a Mix University Challenge 2010," Northern Round, sponsored by Singha Soda. The event took place on the 7th of November, 2010, at Think Park. Payap's teams will continue on and compete in the Thailand Championship competition in Bangkok as the representative teams from northern Thailand.