ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน IMEX-MPI-IT&CMA Future Leaders Forum 2010 โดย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ กรุงเทพฯ