นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  (International Hospitality Management - IHM) หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน Finlandia Vodka Cup Thailand 2010 คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553