ดร.ชัยพฤกษ์  เมฆรา คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ
อ.โจ บฤงคพ  วรอุไร อาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ที่ได้รับรางวัล"เพชรล้านนา"
จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปินล้านนา ก่อตั้งของคุณจรัล มโนเพชร กับ มานิด อัชวงศ์ 

โดยอาจารย์จำเหลาะ สมจิตต์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล 
ณ ร้านข้าวซอยไม้เมือง จ.เชียงใหม่