นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันชิงแชมป์การผสมเครื่องดื่มภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประเภทสถาบันการศึกษา จัดโดย Thai Hotels Association Northern Chapter and Food & Beverage Hotels Club Chiang Mai โดยการสนับสนุนจาก Diageo Moet Hennessy เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง ECC Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  (International Hospitality Management - IHM) หลักสูตรนานาชาติ นำโดยอาจารย์คมกฤต วงค์นางเป็นอาจารย์ผู้สอนและควบคุมทีม และนายอำพล ผินพุ่มบุญชู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภัตตาคารบุนนาคเป็นผู้ช่วย รางวัลชนะเลิศได้แก่นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่นางสาวธันชณัด ปวงละคร และนางสาวจีราภรณ์ การะวัน และนายกิตติพิชญ์ เจนจิตร์สันติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน