นายกรวิทย์ ศิริสวัสดิ์ และทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล Make a Mix ขวัญใจ Monin ในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ และแผนการตลาด โครงการ Make a Mix University Challenge 2009 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยโซดาสิงห์ ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 4 เมษายน 2552