คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Polus International College มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย คุณ Yan Hang: Principal of Polus of International College, คุณ Zhuang Hong: Chief executive of Health School, คุณ Guan Huilong, และคุณ Zhang Oingyuan: Teacher from Design & Aret School, Polus of International College เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการพยาบาลและระบบการศึกษาพยาบาลของไทย และระบบการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รวมทั้งหาแนวทาง และความเป็นไปได้ที่จะส่งนักศึกษาพยาบาลมาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิคด้วย