นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดพิธีไหว้ครูประจำสาขาวิชา ณ ลานคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 28 มิ.ย.2555