คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ BA CAMP ประจำปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม เลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย