สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ธุรกิจยุคใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ “ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง” ณ ห้อง พล.อ.อ.วีระ กิจจาธร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรหัส 51 การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ 2 ท่าน คือ คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ ผู้จัดการบริษัทเลิศวสิน (2002)จำกัด เป็นศิษย์เก่ารหัส43 และคุณนเรศ ใหม่ดี เจ้าของบริษัทคิงส์ฟิชกรุ๊ป จำกัดเป็นศิษย์เก่ารหัส42 มาเป็นวิทยากรรับเชิญ